top of page

Opdrachten

Enkele voorbeelden van de opdrachten die Aptive Consulting heeft gedaan:

  • Implementatie van Treasury systeem in Azië

  • Implementatie van een cloud based IT solution voor Balanced Sheet Management 

  • Upgrade en migratie van de ICT van Treasury afdeling van een grootbank

  • Opzetten van risico controlesystemen bij grootbanken

  • Implementatie van financiële wet- en regelgevingen, zoals SOx 404, MiFID II, Basel II, IBOR

  • Herinrichting van risico governance en risicobereidheid (risk appetite) met de RvB

  • Opsplitsing en herinrichting van de holding naar divisies (o.a. personeel, financieel, IT, OR advies)

  • Opzetten strategisch risicomanagement en beleid voor de RvB/RvC

  • Transformatie van private bank naar generieke bank

Meeting
Track record: Services
bottom of page